Contact | 0573 842 561 WEBSHOP
0
Specialisten in ambachtelijk ijs

Privacystatement

Privacy statement

 

Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom nemen we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens heel serieus. Van Gelre IJsmakers v.o.f. doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en zo te voorkomen dat ze niet in verkeerde handen terecht komen.
Wij zijn volledig transparant over de gegevens die we over u verzamelen en wat we daar vervolgens mee doen. Naar aanleiding van de nieuwste maatregelen die zijn vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is ons privacy beleid aangepast en volledig up to date, want uw vertrouwen in ons vinden we uiterst belangrijk. Wilt u meer weten? Lees dan hier ons privacybeleid:

 

Algemeen
Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website en in onze administratie. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorischemaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen. Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. Van Gelre IJsmakers v.o.f. is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen.

 

Registratie persoonsgegevens
Van Gelre IJsmakers v.o.f. legt uw gegevens vast als u contact op neemt via het contactformulier en zodra u klant wordt. Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, elektronisch bestand. Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;
● voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
● Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website, onder meer door gebruik van cookies.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
We kunnen uw gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen na goedkeuring van u en betreft hier alleen informatie t.b.v. een offerte-/ opdrachtaanvraag met specifiek karakter.
Onze drukkerij en webhoster ontvangt hiervoor een verwerkersovereenkomst.
Onze betaalpartner ontvangt uw gegevens om de betaling te kunnen verwerken.
Onze IT-dienstverleners bieden diensten zoals cloud-opslag, media- en advertentiediensten, onderhoud
van onze website en verwerking van reviews.
In verdachte situaties zijn we verplicht om gegevens te delen met overheidsinstanties.

 

Gebruik van persoonsgegevens

De grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst.
● Voor het versturen van nieuwsbrieven en offertes

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens die we met uw toestemming verwerken, bewaren wij gedurende de opdracht en totdat de nieuwsbrief wordt opgezegd.

 

Inzien en wijzigen van uw gegevens
U kunt Van Gelre IJsmakers v.o.f. verzoeken om:
● inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die Van Gelre IJsmakers v.o.f. over u verzamelt.
● beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die Van Gelre IJsmakers v.o.f. over u verzamelt.
● overdracht van de persoonsgegevens die Van Gelre IJsmakers v.o.f. over u verzamelt.
U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen info@vangelreijsmakers.nl. Om uw verzoek te kunnen verwerken vragen we u om onderstaande gegevens:
● Volledige naam
● Postcode
● Huisnummer
● Uw verzoek en/of vraag

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u gedaan is, zullen we na ontvangst van uw verzoek een bevestigings e-mail versturen naar het bij ons bekende e-mailadres. Pas nadat we een bevestiging op deze e-mail hebben ontvangen zullen we uw verzoek verder in behandeling nemen.

 

Van Gelre IJsmakers v.o.f. streeft ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar zal dit uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 1 maand doen. Wanneer we uw verzoek hebben verwerkt zullen we u de benodigde informatie verstrekken. Mocht uw verzoek onverhoopt toch afgewezen (dit kan zijn omdat uw verzoek in strijd is met de wet) worden zullen we u uiteraard een toelichting geven waarom Van Gelre IJsmakers v.o.f. uw verzoek niet heeft kunnen verwerken. De gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt voor het behandelen van uw vraag. Na voltooiing van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd.

 

U heeft recht om indien u dat wenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.